Wêreld Meteorologiese Organisasie (WMO)

Die Wêreld Meteorologiese Organisasie (WMO), is een van die gespesialiseerde agentskappe van die Verenigde Nasies. Dit is gestig in 1950, maar word beskou as die voortsetting van die vorige Internasionale Meteorologiese Organisasie (IMO), wat in 1873 gestig is. sy hoofkwartier in Genève, Switserland. Artikel 2 van die Verdrag tot oprigting van die Wêreld Meteorologiese Organisasie (WMO), gedateer 22 September 1947, bepaal dat:

Die doel van die organisasie is:

a) wêreldwye samewerking in die totstandkoming van netwerke van stasies om meteorologiese waarnemings en ander geofisiese waarnemings met betrekking tot meteorologie te vestig, te fasiliteer en die oprigting en instandhouding van meteorologiese sentrums wat verantwoordelik is vir die lewering van meteorologiese dienste te bevorder;

b) die oprigting en instandhouding van stelsels vir die vinnige uitruil van meteorologiese inligting te bevorder;

c) die standaardisering van meteorologiese waarnemings te bevorder en die eenvormige publikasie van waarnemings en statistieke te verseker;

d) die toepassing van meteorologie op lugvaart, navigasie, landbou en ander menslike aktiwiteite aan te moedig; Y

e) Stimuleer navorsing en voorbereiding in die meteorologie en dra by tot die koördinering van internasionale aspekte van sodanige navorsing en voorbereiding.

Hulpbronne