מרכז הסחר הבינלאומי (ITC)

מרכז הסחר הבינלאומי (ICC) הוא גוף שבו האומות המאוחדות (האו"ם) וארגון הסחר העולמי (WTO) מתכנסים, שמטרתם העיקרית היא להבטיח רמה גבוהה של תחרותיות במדינות המתפתחות, ולעודד ארגונים קטנים ובינוניים כ הציר העיקרי של כלכלתם. מרכז הסחר הבינלאומי (ITC) קם במסגרת ההסכם הכללי על מכסים וסחר (GATT) בשנת 1964, שמטהו נמצא בז'נבה, שוויץ.

Recursos