בית משפט קבוע לצדק בינלאומי

אמנת השלום של ורסאי משנת 1919 קבעה בסעיף 14 את הדברים הבאים: "המועצה אחראית על הכנת פרויקט לבית משפט קבוע לצדק בינלאומי והגשתו לחברי החברה. בית משפט זה יבין את כל המחלוקות בעלות אופי בינלאומי שהוגשו על ידי הצדדים. כמו כן, היא תנפיק חוות דעת מייעצות על כל סטייה או כל נקודה אחרת שהוגשה על ידי המועצה לאסיפה ", מה שמוליד הקמת בית משפט קבע, שלאחר הליכים מסוימים נכנס החוק לתוקף בשנת 1921, אולם בית המשפט קבוע. בית המשפט לצדק בינלאומי החל לתפקד בשנת 1922. תרומתו של בית הדין הקבוע לצדק בינלאומי היא בעלת ערך לא מבוטל, מעובדת קביעותו של בית משפט בעל אופי בינלאומי לשמאות בפרשנות האמנות הבינלאומיות.

Recursos