קורסים מקוונים

המכון לפיתוח המשפט הבינלאומי הציבורי (INSDIP), כדרך לפתור את הפעילויות שהוא מפתח, ביצע שיתוף פעולה מסוים עם מוסדות חינוך שונים בתחומי ידע שונים כדי ליישם סדרת קורסים, עד שהפלטפורמה שלו תהיה מלאה מְבוּסָס. תוך כדי כך הקפדנו על איכות הקורסים המיועדים, כמו גם על הצורך וההשפעה החברתית שלהם. עם זאת, המחברים מחזיקים באחריות הבלעדית לאימון. כאשר התלמידים סיימו את הקורסים הם יכולים לקבל גם תעודת INSDIP.