החלטות מצטיינות של האסיפה הכללית של האו"ם

האסיפה הכללית היא הארגון של האו"ם שבו כל המדינות מתכנסות עם אותם תנאים של שוויון, מה שמוביל לומר שהוא האיבר הדמוקרטי של האו"ם, בשל השוויון של הצדדים המתערבים, כמו גם שלה קומפוזיציה. למעשה, ההתפתחות הגדולה שהוצגה במשפט הבינלאומי נבעה מההחלטות הרלוונטיות שהוציאה האסיפה, כמו אמנת הדה-קולוניזציה, עקרונות החוק הבינלאומי לשיתוף פעולה בין מדינות, ההחלטה לשלום, בין היתר. 

 

 

Recursos