היסטוריה

המכון לפיתוח המשפט הבינלאומי הציבורי

המכון לפיתוח המשפט הבינלאומי הציבורי נולד כיוזמה של כמה אקדמאים במטרה לשתף פעולה ולתרום בהתפתחותו, כמו גם לקדם את העקרונות שעליהם מתקיימת המערכת הבינלאומית, המהווים ערובות לקיום השלום ב העולם. 

מנקודת מבט זו, יש למכון התחייבות שהוא מנסה לממש באמצעות הפעילויות שבוצעו, כגון כנסים, סדנאות, פרסומים אקדמיים או חוות דעת פשוטה על מה שקרה במשפט הבינלאומי הציבורי, בהיותם למטרה זו נושאים רלוונטיים כדי להשיג את המטרה המוצעת, חקר המשפט הבינלאומי הציבורי, דיני זכויות האדם הבינלאומיים, המשפט ההומניטארי הבינלאומי, צדק מעבר, משפט סביבתי בינלאומי, המשפט הכלכלי הבינלאומי והמשפט הפלילי הבינלאומי.

לכן, מרחב זה, בתורו, מהווה כלי בו תמצאו אמנים בינלאומיים הן ממערכת הארגון של האו"ם והן ברמה היבשתית או האזורית, כמו ארגון המדינות האמריקאיות (OAS). מועצת בין היתר אירופה, האיחוד האירופי, האיחוד האפריקאי, קהילת האנדים, MERCOSUR, הליגה הערבית. באופן דומה, מאגר המידע כולל את החלטות מועצת הביטחון של האומות המאוחדות, האסיפה הכללית של האומות המאוחדות ואת החלטות המועצה הכלכלית והחברתית גם של האומות המאוחדות. ישנם גם פסקי הדין והמסמכים המרכיבים העיקריים של בית הדין הבינלאומי לצדק, בית הדין הקבוע לצדק בינלאומי, בית הדין הפלילי הבינלאומי, בית הדין הפלילי הבינלאומי לאד-הוק, בין היתר. המכון לפיתוח המשפט הבינלאומי הציבורי יעדכן בהדרגה מאגר זה ויוסיף מקטעים נוספים הנוגעים למשפט הבינלאומי הציבורי במידת הצורך בכדי להקל על כדאיות לימוד המשפט הבינלאומי הציבורי.