בית הדין הבינלאומי לחוק הים

בית הדין הבינלאומי לחוק הים הוקם בשנת 1982 כתוצאה מאישור אמנת האומות המאוחדות לחוק הים שנחתמה במדינת ג'מייקה. סמכות השיפוט של בית הדין סובבת סביב פרשנות וכן הסכמים המסמיכים את בית הדין לדעת היבטים ספציפיים. לפיכך, בנספח ו 'לאמנה, המכיל את חוק בית הדין, נקבע בסעיף 21: "סמכותו של בית הדין תתרחב לכל המחלוקות והתביעות המוגשות לו בהתאם לאמנה זו ולכל השאלות במפורש. נקבע בכל הסכם אחר המקנה סמכות לבית המשפט. "באותו אופן, סעיף 22 קובע כי:" אם כל הצדדים לאמנה שכבר היו בתוקף לטיפול בעניינים המכוסים באמנה זו מסכימים לכך, המחלוקות הנוגעות לכך לפרשנותו או להחלתו של אותה אמנה ניתן להגיש לבית המשפט בהתאם להסכם האמור ", ואילו ה- 23 קובע:" בית המשפט יכריע בכל המחלוקות והתביעות בהתאם לסעיף 293. " 

 

Recursos