De Volkenbond

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), in het eerste deel van het Vredesverdrag van Versailles van 28 juni 1919, ondertekend tussen de zegevierende mogendheden en Duitsland, werd de Volkenbond ingesteld om 'de samenwerking tussen naties te bevorderen en om vrede en veiligheid te garanderen ”(preambule van het pact). De Organisatie had haar hoofdkantoor in Genève en haar institutionele structuur was als volgt: een Vergadering, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle lidstaten; een Raad die was samengesteld uit vaste en gekozen leden; een secretariaat en andere ondergeschikte organen. Het convenant voorzag ook (art. 14) in de oprichting van een gerechtelijk lichaam, het Permanent Hof van Internationale Justitie, dat vervolgens werd opgericht als een afzonderlijk orgaan van de Volkenbond. 


(Ontleend aan een fragment uit de cursus over internationaal publiekrecht en internationale organisaties door de prominente professor José Antonio Pastor Ridruejo).Middelen