De Verenigde Naties (VN)

De Verenigde Naties (VN, VN)… is de meest omvattende poging in de geschiedenis van de mensheid om een ​​IO (Internationale Organisatie) op te richten die ernaar streeft de internationale vrede en veiligheid te handhaven als de eerste en belangrijkste doelstelling. De VN is zonder twijfel het duidelijkste voorbeeld van een universele organisatie, aangezien ze vandaag, na een breed proces van oprichting van nieuwe leden, uit praktisch alle bestaande staten bestaat.

(...)

De VN is een O. I, opgericht door de staten via hun oprichtingsverdrag, bekend om Handvest van de Verenigde Naties, of Handvest van San Francisco, en vormt een internationale politieke structuur die zichzelf kan transformeren en zelfs legaal kan verdwijnen, zoals is gebeurd met de SDN (Volkenbond); Hoewel deze laatste mogelijkheid niet is voorzien in het oprichtingsverdrag, waarvan de geldigheid theoretisch onbepaald is.

(Uittreksel uit het boek The International Organisations of the great internationalist Manuel Diez de Velasco).

Middelen