Speciaal Hof voor Sierra Leone

Het Speciale Gerechtshof voor Sierra Leone was een in januari 2002 opgerichte rechtbank van gemengde aard, bestaande uit de staat Sierra Leone en de Verenigde Naties (VN), met als doel alle verantwoordelijken voor schendingen van de wet te berechten. Internationaal humanitair recht met betrekking tot de burgeroorlog in Sierra Leone tussen 1991 en 2002.