Internationaal Tribunaal voor het recht van de zee

Het Internationale Tribunaal voor het recht van de zee werd in 1982 opgericht als gevolg van de goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, ondertekend in de staat Jamaica. De rechtsmacht van het Hof draait om uitlegging en om overeenkomsten die het Hof in staat stellen om specifieke aspecten te kennen. Zo wordt in Bijlage VI van het Verdrag, dat het Statuut van het Gerecht bevat, in artikel 21 bepaald dat: «De rechtsmacht van het Gerecht zich uitstrekt tot alle controverses en vorderingen die overeenkomstig dit Verdrag aan het Gerecht worden voorgelegd en tot alle vragen uitdrukkelijk voorzien in enige andere overeenkomst die het Hof rechtsmacht verleent. "Op dezelfde wijze bepaalt artikel 22:" Indien alle partijen bij een verdrag dat reeds van kracht is om de aangelegenheden die onder dit Verdrag vallen te behandelen, hiermee instemmen, de interpretatie of toepassing van dat verdrag kan aan het Hof worden voorgelegd in overeenstemming met die overeenkomst ", terwijl de 23ste bepaalt:" Het Hof zal alle controverses en claims beslissen in overeenstemming met artikel 293. " 

 

Middelen