Internationaal Militair Tribunaal van Neurenberg  

 

Het was een Internationaal Gerechtshof om het leger en de functionarissen te oordelen die hadden deelgenomen aan de Joodse uitroeiing, met als rechters de zegevierende machten. De processen vonden plaats van 20 november 1945 tot 1 oktober 1946 in de Duitse stad Neurenberg, de belangrijkste was die gericht tegen de belangrijkste collaborateurs van het regime, maar die tegen het regime wordt ook goed herinnerd. van de rechters.