Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

Als reactie op de schendingen van het internationaal humanitair recht sinds 1 januari 1991 in de Balkan, heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de oprichting van een internationaal tribunaal gelast met als doel degenen die verantwoordelijk zijn voor deze schendingen te vervolgen.