United Nations Trusteeship Council

Ang Charter ng United Nations, na isinasaalang-alang, ang bilang ng mga tao na napapailalim sa pagkatiwalaan ay lumikha ng United Nations Trusteeship Council, na may obligasyon na subaybayan ang pag-unlad ng nasabing mga tao sa layuning ang mga nabanggit na tao ay maaaring ganap na mapamahalaan. Dahil sa katuparan ng mga pag-andar nito sa Charter, noong Nobyembre 1, 1994, ang Lupon ng Mga Tagapangasiwa ay tumigil sa paggamit ng mga pagpapaandar nito, upang matugunan kung kinakailangan.

Ang Charter ng United Nations ay nagsasaad ng mga sumusunod: 

Articulo 86

   1. Ang Trusteeship Council ay binubuo ng mga sumusunod na Miyembro ng United Nations:

          a. Mga kasapi na namamahala sa mga teritoryo ng pagtitiwala;

          b. Ang mga kasapi na binanggit ng pangalan sa Artikulo 23 na hindi namamahala ng mga teritoryo ng pagtitiwala; Y

          c. tulad ng maraming iba pang mga Miyembro na inihalal para sa mga termino ng tatlong taon ng General Assembly kung kinakailangan upang matiyak na ang kabuuang bilang ng mga kasapi ng Trusteeship Council ay nahahati nang pantay sa pagitan ng mga Miyembro ng United Nations na namamahala sa mga nasabing teritoryo at sa mga hindi tagapangasiwa.

   2. Ang bawat kasapi ng Trusteeship Council ay dapat magtalaga ng isang espesyal na kwalipikadong tao na kumatawan sa kanila sa Konseho.

Articulo 87

Sa pagganap ng kanilang mga tungkulin, ang General Assembly at, sa ilalim ng awtoridad nito, ang Trusteeship Council, ay maaaring:

          a. isaalang-alang ang mga ulat na isinumite ng awtoridad ng pangangasiwa;

          b. tanggapin ang mga kahilingan at suriin ang mga ito sa konsulta sa namamahala na awtoridad;

          c. ayusin ang pana-panahong pagbisita sa mga teritoryo ng pagtitiwala sa mga petsa na sinang-ayunan ng awtoridad sa pamamahala; Y

          d. gawin ang mga ito at iba pang mga hakbang ayon sa mga tuntunin ng mga kasunduan sa pagiging katiwala.

Articulo 88

Ang Trusteeship Council ay magbubuo ng isang palatanungan sa pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan at pang-edukasyon na pagsulong ng mga naninirahan sa bawat tiwala ng teritoryo; at ang awtoridad na pang-administratibo ng bawat teritoryo ng pagtitiwala sa loob ng kakayahan ng General Assembly, ay magbibigay ng isang taunang ulat dito batay sa nasabing palatanungan.

Articulo 89

Ang bawat miyembro ng Trusteeship Council ay magkakaroon ng isang boto.

Ang mga pagpapasya ng Trusteeship Council ay gagawin sa pamamagitan ng isang boto ng karamihan ng mga kasapi na naroroon at bumoto.

Articulo 90

1. Ang Lupon ng mga Tagapangasiwa ay maglalabas ng sarili nitong mga regulasyon, na magtatatag ng pamamaraan ng pagpili ng Pangulo nito.

2. Ang Lupon ng mga Tagapangasiwa ay magtatagpo kung kinakailangan, alinsunod sa mga regulasyon nito. Maglalaman ito ng mga probisyon sa pagtawag sa Konseho sa kahilingan ng karamihan ng mga miyembro nito.  

Articulo 91

Ang Trusteeship Council, kung sa tingin nito ay nararapat, ay gagamitin ng tulong ng Economic and Social Council at ng mga dalubhasang ahensya tungkol sa mga bagay na nasa kani-kanilang kakayahan.

 

 

Kayamanan
AfrikaansArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFilipinoFrenchGermanHebrewHindiItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish