internasyonal na korte ng Hustisya

Ang International Court of Justice ay ang pinakamahalagang hurisdiksyon ng katawan ng United Nations (UN) system, kanino Statute ay naaprubahan bilang isang annex sa Charter ng San Francisco o Charter ng United Nations noong 1945. Ang Korte ay nagpatuloy sa gawain ng Permanent Court of International Justice, bilang isang paraan ng pag-follow up sa international judicial apparatus, bilang paraan din ng pagsusuri sa kapuri-puri na gawain ng Permanent Court.

Sa puntong ito, ang Charter ng United Nations ay nagbigay ng:

Artikulo 92 Ang Internasyonal na Hukuman ng Hustisya ay dapat maging pangunahing organ ng panghukuman ng United Nations; ay tatakbo alinsunod sa Statute annex, na kung saan ay batay sa Permanent Court of International Justice, at kung saan ay isang mahalagang bahagi ng Charter na ito. 

Artikulo 93 1. Ang lahat ng mga Miyembro ng United Nations ay ipso facto na mga partido sa Statute ng International Court of Justice. 2. Ang isang Estado na hindi kasapi ng United Nations ay maaaring maging isang partido sa Statute ng International Court of Justice, alinsunod sa mga kundisyon na tinukoy sa bawat kaso ng General Assembly sa rekomendasyon ng Security Council. 

Artikulo 94 1. Ang bawat Miyembro ng United Nations ay nangangako na sumunod sa desisyon ng International Court of Justice sa lahat ng paglilitis na kung saan ito ay isang partido. 2. Kung ang isa sa mga partido sa isang pagtatalo ay nabigong sumunod sa mga obligasyong ipinataw ng isang paghatol ng Hukuman, ang ibang partido ay maaaring mag-apela sa Security Council, na maaaring, kung sa tingin nito kinakailangan, gumawa ng mga rekomendasyon o magdikta ng mga hakbang sa bagay ng pagpapatupad ng paghuhukom. 

Artikulo 95 Wala sa mga probisyon ng Charter na ito ang pipigilan ang mga Miyembro ng United Nations na ipagkatiwala ang pag-aayos ng kanilang mga pagkakaiba sa iba pang mga tribunal ayon sa mga kasunduan na mayroon o maaaring tapusin sa hinaharap. 

Artikulo 96 1. Ang General Assembly o ang Security Council ay maaaring humiling sa International Court of Justice na maglabas ng isang payo sa payo tungkol sa anumang ligal na katanungan. 2. Ang iba pang mga organo ng United Nations at ang mga dalubhasang ahensya na sa anumang oras ay pinahintulutan na gawin ito ng Pangkalahatang Asamblea, ay maaari ding humiling ng mga kuro-kuro na payo mula sa Hukuman tungkol sa mga ligal na katanungan na lumitaw sa loob ng kanilang mga aktibidad.

MGA RESOURCES

AfrikaansArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFilipinoFrenchGermanHebrewHindiItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish