International Military Tribunal para sa Malayong Silangan

Ito ay isang korte na nilikha ng mga tagumpay na tagumpay upang subukan ang mga kriminal sa giyera sa Japan pagkatapos ng pagtatapos ng World War II, na mayroong upuan sa lungsod ng Tokyo. Sinimulan ng korte ang gawain nito noong Agosto 3, 1946 hanggang Nobyembre 12, 1948.