Raad van Europa

Die Raad van Europa is 'n Internasionale Organisasie wat op 5 Mei 1949 met die goedkeuring van die Verdrag van Londen, waardeur 'n internasionale liggaam op die Europese vasteland gefokus word, waarvan die doel: «... bestaan ​​uit 'n nouer vereniging tussen sy lede om die ideale en beginsels wat hul gemeenskaplike erfenis uitmaak, te beskerm en te bevorder en hul ekonomiese vooruitgang te bevoordeel en sosiale ", en op dieselfde manier word in die Statuut van die Raad van Europa voorsien dat:" Hierdie doel sal nagestreef word deur die Raadsliggame, deur sake van gemeenskaplike belang, die sluiting van ooreenkomste en die sluiting van 'n gesamentlike belang te ondersoek. optrede op ekonomiese, sosiale, kulturele, wetenskaplike, regs- en administratiewe gebied, asook die beskerming en groter doeltreffendheid van menseregte en fundamentele vryhede ”. Die Raad van Europa is die instansie met die hoogste ledegeld vir die state in die streek, hoewel die leiding deur die Europese Unie ietwat verminder is, maar hy bly steeds sy stempel op kwessies soos menseregte. Die hoofkwartier van die Raad van Europa is in Straatsburg, Frankryk.

Hulpbronne