Die Volkebond

Na die eerste wêreldoorlog (1914-1918), in die eerste deel van die Vredesverdrag van Versailles op 28 Junie 1919, onderteken tussen die oorwinnende moondhede en Duitsland, is die Volkebond gestig om 'samewerking tussen nasies te bevorder en om vrede te waarborg en veiligheid ”(Aanhef tot die verdrag). Die organisasie het sy hoofkwartier in Genève gevestig, en sy institusionele struktuur was soos volg: 'n Vergadering, bestaande uit verteenwoordigers van al die lidlande; 'n Raad wat bestaan ​​het uit permanente en verkose lede; 'n sekretariaat en ander hulpliggame. Die Verbond het ook voorsiening gemaak (art. 14) vir die skepping van 'n regterlike liggaam, die Permanente Hof vir Internasionale Geregtigheid, wat daarna as 'n aparte orgaan van die Volkebond ingestel is. 


(Geneem uit 'n uittreksel uit die kursus oor openbare internasionale reg en internasionale organisasies deur die vooraanstaande professor José Antonio Pastoor Ridruejo).Hulpbronne