חבר הלאומים

בסוף מלחמת העולם הראשונה (1914-1918), בחלקו הראשון של הסכם השלום של ורסאי מ- 28 ביוני 1919, שנחתם בין המעצמות המנצחות לבין גרמניה, הוקם חבר הלאומים כדי "לקדם את שיתוף הפעולה בין המדינות להבטיח שלום וביטחון "(הקדמה להסכם). הארגון הקים את מטהו בז'נבה והמבנה המוסדי שלו היה כדלקמן: אסיפה המורכבת מנציגי כל המדינות החברות; מועצה שהורכבה מחברים קבועים ונבחרים; מזכירות וגופי משנה אחרים. האמנה קבעה גם (סעיף 14) הקמת גוף שיפוטי, בית הדין הקבוע לצדק בינלאומי, שהוקם לאחר מכן כארגון נפרד של חבר הלאומים. 


(לקוח מתוך קטע מהקורס בנושא משפט בינלאומי ציבורי וארגונים בינלאומיים מאת הפרופסור הבולט חוסה אנטוניו הכומר רידרוג'ו).Recursos